5 powodów, dla których warto korzystać z procesu plazmowania lub koronowania

Autor: Jeff Gradus, Wiceprezes, Tantec Est. USA

Jednolita obróbka na wszystkich powierzchniach

Technologia próżniowej obróbki plazmowej ma zastosowanie, gdy produkt lub część wymaga obróbki na wszystkich powierzchniach. Nawet części trójwymiarowe z trudno dostępnymi obszarami są obrabiane w całości i równomiernie dzięki próżni, która powstaje w komorze obróbkowej. Próżniowa obróbka plazmowa odbywa się w kontrolowanym środowisku wewnątrz szczelnie zamkniętej komory, w której utrzymywane jest średnie podciśnienie, wynoszące zwykle 2–12 mbar. Gaz jest zasilany przez pole elektryczne o wysokiej częstotliwości. Komora jest teraz wypełniana plazmą, co zapewnia obróbkę wszystkich powierzchni.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do próżniowej obróbki plazmowej firmy Tantec: Tantec VacuTEC – umożliwia obróbkę części w każdym rozmiarze, części umieszcza się na tacach w komorze – umożliwia obróbkę części w każdym rozmiarze, przenośnik taśmowy transportuje części do komory Tantec RotoVAC – umożliwia obróbkę małych części, bęben obraca się w komorze

Koronowanie jest również niezawodną technologią, gdy istnieje potrzeba równomiernej obróbki wszystkich powierzchni. Nasz opatentowany system RotoTEC-X wykorzystuje elektrodę i przeciwelektrodę lub dielektryk. W systemach RotoTEC elektrody kulowe są umieszczone na obrotnicy. Są one ułożone w okręgu w zewnętrznej części tarczy i obracają się podczas wyładowania. Tworzy to rodzaj kurtyny koronowej, przez którą przechodzą części. Kurtyna ta zapewnia kontakt konturów komponentów, a także ich rowków, otworów i wystających krawędzi z atmosferą koronową, a tym samym ich niezawodną obróbkę wstępną.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do obróbki koronowej firmy Tantec: Tantec RotoTEC-X – elektrody obrotowe po obu stronach

Obróbka szerokiego zakresu materiałów

Tantec i Lunderskov

Tworzywa sztuczne i materiały gumowe, takie jak poliolefiny, kauczuk EPDM, polietylen (PE), pleksiglas (PMMA), polipropylen (PP), teflon (PTFE), polistyren (PS), poliwęglan (PC), PCW, poliuretan (PUR), ABS itp. sprawiają naszym klientom najwięcej problemów ze słabym przywieraniem i zwilżalnością na skutek niskiej energii powierzchniowej. Obróbka powierzchni metodą plazmowania i koronowania powoduje zmianę powierzchni za pomocą wyładowań elektrycznych i zapewnia wysoką energię powierzchniową, umożliwiającą powlekanie powierzchni klejem, atramentem i innymi podłożami.

Ale obróbka powierzchni metodą plazmowania i koronowania jest również preferowanym rozwiązaniem do aktywacji innych złożonych powierzchni przed dalszym przetwarzaniem. Metale, szkło, tkaniny i ceramika to tylko niektóre z materiałów, które również można obrabiać z doskonałymi wynikami.

Czyszczenie metodą plazmowania i koronowania jest także bardzo skuteczne. Zanieczyszczone powierzchnie będą powodować problemy w procesach klejenia, drukowania i powlekania, ale wykorzystanie technologii plazmowania i koronowania pozwala zapewnić czystą powierzchnię.

Dowiedz się więcej o czyszczeniu metali: Tantec PlasmaTEC-X – do czyszczenia metali

Wyniki wysokiej jakości

Obróbka powierzchni metodą plazmowania i koronowania jest bardzo zalecana dla produkcji, w której wysoka jakość jest czynnikiem decydującym. Wynika to nie tylko z zapewnionej jednolitej obróbki i trwałości, ale przede wszystkim z możliwości kontrolowania procesu obróbki i dostosowywania rozwiązania do dokładnie określonego celu. Na przykład nasadki igieł wymagają obróbki przed zamocowaniem igły. Wytrzymałość na rozciąganie nieobrobionych nasadek mieści się w zakresie od 18 do 25 N, natomiast nasadki obrabiane metodą koronowania osiągają wytrzymałość na rozciąganie nawet na poziomie 75 N.

Innym przykładem są cewniki żeńskie firmy Coloplast, które są wykonane z silikonu, materiału powszechnie stosowanego w różnych formach w całej branży medycznej. Silikon składa się z polimerów syntetycznych, dzięki czemu jest biokompatybilny, niezawodny, elastyczny i łatwy do sterylizacji, a tym samym stanowi idealny wybór dla cewników żeńskich.

Niestety, atramenty i inne powłoki nie przylegają prawidłowo do powierzchni silikonu ze względu na niską energię, która na niej występuje i jej otwartą strukturę. Przed obróbką energia powierzchniowa silikonu wynosi tylko 38 mn. Próżniowa obróbka plazmowa zapewnia prawie dwukrotny wzrost energii powierzchniowej do 72 mn, co jest niezbędne do tego, aby opatentowana powłoka Coloplast zwilżyła powierzchnię i prawidłowo do niej przylgnęła.

Obróbka powierzchniowa metodą plazmowania i koronowania eliminuje również nieefektywność, zagrożenia dla bezpieczeństwa i możliwość uszkodzenia produktu, jakie występują w przypadku obróbki otwartym ogniem, chemicznego przygotowywania powierzchni i szlifowania, oferując jednocześnie lepsze wyniki wiązania.

Firma Tantec produkuje kilka rozwiązań do szybkiej obróbki. Zapoznaj się z naszą listą produktów do obróbki powierzchni, które można stosować w urządzeniach do obróbki plazmowej i koronowej. Jeśli masz jakieś dalsze pytania, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów:

Krótki czas obróbki

Wszystkie nasze rozwiązania zapewniają krótki czas przetwarzania. Czynniki, które determinują czas obróbki, to wielkość części, technologia obróbki i dalsze przetwarzanie.

Niskie koszty

Plasma and Corona Surface Treatment gives you the opportunity to work with low-cost materials and at the same time skip the use of expensive adhesives and chemicals. Furthermore, the fast treatment time brings your products faster to the next process.Obróbka powierzchni metodą plazmowania i koronowania daje możliwość pracy z tanimi materiałami i jednocześnie pozwala pominąć stosowanie drogich klejów i chemikaliów. Ponadto, krótki czas obróbki pozwala szybciej przenosić produkty do następnego procesu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o technologiach plazmowania i koronowania, możesz przeczytać ten artykuł z bazy wiedzy pt. „Czym są technologie plazmowania i koronowania”

Wideo: VacuTEC | Urządzenie do próżniowej obróbki plazmowej

Medical

Automotive

Cables & Pipe

lars tantec

Prosimy zapytać naszego eksperta ds. technologii plazmowania i koronowania już dziś