Obróbka koronowa strzykawek | SyrinTEC

System SyrinTEC jest przeznaczony specjalnie do obróbki koronowej baryłek strzykawek z PP i PE, przeprowadzanej w zakresie 360°.

System SyrinTEC zwykle wbudowuje się w linię drukarską i umieszcza jako ostateczny proces, przeprowadzany zanim baryłki zostaną przekazane do maszyny drukarskiej.

Zastosowanie systemu SyrinTEC umożliwia obróbkę całej powierzchni zewnętrznej bez obróbki wewnętrznej, która może zwiększyć tarcie na wewnętrznej powierzchni baryłki i spowodować ciągnięcie tłoczka podczas korzystania ze strzykawki.

Obróbka powierzchniowa materiałów bazujących na polimerach ma na celu zwiększenie zwilżalności powierzchni dzięki odprowadzeniu ładunku elektrycznego.

Niskie napięcie powierzchniowe podłoża bazującego na polimerach prowadzi często do słabej adhezji farb, klejów i powłok.

W celu uzyskania optymalnej adhezji należy zwiększyć napięcie powierzchniowe podłoża do poziomu nieznacznie przewyższającego napięcie powierzchniowe nakładanego materiału.

Obróbka koronowa powierzchni skutkuje poprawą właściwości związanych z jej przyczepnością.

System SyrinTEC jest przeznaczony specjalnie do optymalizacji przyczepności farb drukarskich do powierzchni baryłek strzykawek, które są zwykle wykonywane z materiałów polimerowych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak PP, PE i inne.

System SyrinTEC posiada bardzo wytrzymałe elektrody ceramiczne, które zapewniają pełną i jednakową obróbkę baryłek strzykawek.

System SyrinTEC jest dostępny zarówno jako zespół standardowy, przeznaczony do pracy z dużą i małą prędkością, który można wbudować w istniejące linie drukarskie, a także jako zespół niestandardowy, przeznaczony do określonych maszyn drukarskich.

Przypadki

Lepsza przyczepność powierzchni dla ampułkostrzykawek z COC i COP

lars tantec

Prosimy zapytać naszego eksperta ds. technologii plazmowania i koronowania już dziś