Obróbka powierzchni metali

Obróbka powierzchni metali

Gaskets for cylinder car engine.

Uszczelki do samochodowego silnika cylindrowego. Obróbka powierzchni metali może mieć istotne znaczenie w wielu branżach. Nie jest to nowy proces, lecz jego początki sięgają czasów, kiedy ludzkość zaczęła używać złota do celów dekoracyjnych, co miało miejsce przed 4000 p.n.e.

Obecnie zmiana właściwości powierzchni metali może być wymagana z kilku powodów. Na przykład obróbka powierzchni metali jest wykorzystywana w następujących celach:

  • Dekoracja i/lub uzyskanie wymaganego współczynnika odbicia
  • Zwiększenie twardości (np. w celu zapewnienia odporności na uszkodzenia i zużycie)
  • Zapobieganie korozji

Obróbka powierzchni metalowych odgrywa ogromną rolę w wydłużaniu żywotności metali stosowanych na przykład w nadwoziach samochodowych i materiałach budowlanych. Często spotykanym zastosowaniem jest czyszczenie korpusów okien wykonanych ze stali nierdzewnej itp.

Jakie branże wykorzystują obróbkę powierzchni metali?

Prawie każda branża będzie potrzebowała sprzętu do obróbki powierzchni metali.

Wśród branż, które obecnie wykorzystują obróbkę powierzchni metali, są m.in. branża motoryzacyjna, budowlana, kontenerowa, elektryczna, medyczna, sprzętu przemysłowego, branże korzystające ze sprzętu laboratoryjnego, lotnictwo i kosmonautyka oraz kilka innych branż.

Zakres obrabianych komponentów obejmuje od: oprawek okularów, komponentów do samochodów, śrub, nakrętek, wkrętów, różnych narzędzi i wielu innych.

Jak firma Tantec obrabia powierzchnie metali?

Powierzchnie metali można obrabiać za pomocą specjalnych izolowanych elektrod lub dysz do obróbki powierzchni PlasmaTEC-X.

Obróbka powierzchni metali często dotyczy zarówno czyszczenia, jak i aktywacji powierzchni. Powierzchnie ze stali nierdzewnej często obrabia się z wykorzystaniem elektrod ceramicznych do obróbki koronowej lub dysz PlasmaTEC, aby zapewnić maksymalną zwilżalność i czyszczenie przed wiązaniem.

Firma Tantec produkuje kilka rozwiązań do obróbki powierzchni metali. Prosimy zapoznać się z naszą listą produktów do obróbki powierzchni: Maszyny do obróbki plazmowej i koronowej.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy zapewnią Państwu wymaganą pomoc.

Proces powlekania za pomocą plazmy

Plastic window profile with triple glazing.

Obróbka powierzchni metali jest przede wszystkim, jak wspomniano powyżej, kwestią czyszczenia powierzchni. Obróbka plazmowa często okazuje się w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagana jest obróbka powierzchni metalu.

Obróbka plazmowa to proces mający na celu zmianę właściwości powierzchni podłoża w celu zwiększenia energii powierzchniowej i/lub zapewnienia jej chemicznej zgodności z materiałem wiążącym.

Obróbka powierzchni polega na bombardowaniu jej elektronami, które niszczą występujące na niej wiązania chemiczne, podczas gdy jony uderzające w powierzchnię mają na celu zmianę składu chemicznego powierzchni.

Systemy do obróbki plazmowej można również wykorzystywać do obróbki różnego rodzaju materiałów, w tym polimerów, szkła i ceramiki.

Zrozumienie obróbki powierzchni metalu

W porównaniu z innymi powierzchniami, które wymagają obróbki przed powlekaniem, drukowaniem lub klejeniem itp., w przypadku obróbki powierzchni metalu dostępnych jest wiele różnych metod. Obróbka metalu jest procesem, w którym części lub komponenty wykonane z metalu są poddawane obróbce przed rzeczywistym powlekaniem.

Celem tej obróbki jest zwiększenie poziomu energii danej powierzchni metalu, aby zapewnić jej łatwe przyleganie do nadruku lub powłoki, które zostaną na nią naniesione. Ten rodzaj obróbki jest zwykle znany jako obróbka przed powlekaniem. Obróbka metalu polega na stworzeniu bariery, która działa jak ściana chroniąca metal w środowisku korozyjnym.

Warstwa powierzchniowa, tworząca się na metalu, który ma zostać poddany powlekaniu chemicznemu, powstaje na skutek reakcji chemicznej, która ma charakter nieelektrolityczny. Reakcja ta zachodzi między roztworem a powierzchnią metali. Warstwy te są amorficzne i przyczepne. Aby zapewnić powstanie warstwy ekranującej podczas obróbki metalu, metal używany jako podstawa powinien zostać przekształcony w komponent, który będzie mniej reaktywny w stosunku do korozji w porównaniu z używaną w pierwszej kolejności powierzchnią metalową.

W celu przeprowadzenia udanej obróbki powierzchni metalu warstwa utworzona na powierzchni metali powinna być w stanie przekazać taką samą ilość potencjału na całej powierzchni. Warstwa ta powinna być również w stanie zneutralizować wszelkie obszary wykazujące oznaki korozji katodowej lub anodowej. Tylko wtedy obróbka powierzchni metalu może zapewnić podstawę, która będzie chłonna i zapewni przyczepność wymaganą do zatrzymania farb i innych wykończeń.

Proces obróbki powierzchni metalu obejmuje więcej niż kilka kroków. Po pierwsze, z powierzchni usuwane są związki używane podczas tłoczenia oraz oleje stosowane w czasie walcowania, co prowadzi do wypłukania fosforanów pozostałych po tych procesach. Następnie nakłada się uszczelniacz organiczno-nieorganiczny. Na koniec powierzchnia jest płukana wodą pozbawioną zanieczyszczeń, np. uzyskaną w procesie dejonizacji lub odwróconej osmozy. Po spłukaniu powierzchnia jest przenoszona do pieca, w którym jest suszona. W tym miejscu cała wilgoć jest całkowicie usuwana, zanim metal zostanie przekazany do procesu malowania.

Rodzaje powłok konwersyjnych

Istnieje kilka rodzajów powłok konwersyjnych stosowanych w procesie obróbki powierzchni. Niektóre z nich podano poniżej.

Powlekanie tlenkami

Powłoki wykonywane za pomocą tlenków są w rzeczywistości produktami korozji, które zawierają tlenek o nieznacznej grubości, zapewniający dobrą przyczepność. Tego rodzaju obróbkę przeprowadza się zwykle z wykorzystaniem reakcji elektrochemicznych, ciepła lub substancji chemicznych.

Powłoka chromianowa

Powłoki te obejmują proces konwersji chemicznej powstały w wyniku reakcji zachodzącej między solami chromu lub roztworami wodnego kwasu chromowego. Powłoki chromianowe można nakładać na kadm, cynk, magnez i aluminium ze względu na ich odporność na korozję atmosferyczną. Powłoki te są szeroko stosowane jako ochrona sprzętu wykorzystywanego w gospodarstwie domowym.

Powłoka fosforanowa

Powłoki te również obejmują chemiczną konwersję powierzchni metalu. Kryształy fosforanów powstają na powierzchniach materiałów zawierających cynk, mangan lub fosforany żelaza. Ogólnie rzecz biorąc, powłoki fosforanowe nakłada się na żeliwo, stal niskostopową i stal węglową. Jednak można nakładać je także na kadm, cynę, aluminium i cynk.

Film przedstawiający obróbkę powierzchni

Prosimy obejrzeć ten film, aby zobaczyć, jak działa obróbka powierzchni.

Jakie materiały można skutecznie obrabiać?

Prawie wszystkie powszechnie stosowane materiały bazowe nadają się do łatwej obróbki. Na poniższej liście materiałów wyszczególniono zarówno metale, jak i tworzywa sztuczne:

PP PE PES Teflon (PTFE)
Polimery usieciowane PC ABS PS
EPDM TPF TPE Stal nierdzewna
Aluminium Wiele innych metali

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, czy używana przez Państwa powierzchnia metalowa nadaje się do obróbki koronowej/plazmowej, prosimy wysłać próbkę do bezpłatnego badania, które zostanie przeprowadzone w naszych ośrodkach badawczych!

W firmie Tantec mamy doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego, a naszymi podstawowymi kompetencjami jest obróbka trójwymiarowa, zapewniająca równą oraz jednakową obróbkę z trwałym efektem. Posiadamy własne zaplecze badawcze i oferujemy bezpłatne badanie Państwa części. Prosimy wysłać próbkę i wyjaśnić nam swój projekt. Po przeprowadzeniu badań otrzymają Państwo udokumentowany raport i doradzimy Państwu najlepsze rozwiązanie do obróbki.

Europa/inne kraje – Prosimy wysłać próbkę do: – Tantec A/S – Industrivej 6 – 6640 Lunderskov – Dania

Stany Zjednoczone – Prosimy wysłać próbkę do: – Tantec EST Inc. – 160 North Brandon Drive – Glendale Heights – IL 60139 – Stany Zjednoczone

PP PE PES Teflon (PTFE)
Cross Linked Polymers PC ABS PS
EPDM TPF TPE Stainless Steel
Aluminium Many other metals

If you want to know, if your metal surface would benefit from a corona/plasma treatment, then send your sample for a test free of charge in our testing facilities!

At Tantec we are experienced in developing solutions to the automotive industry and our core competences is 3D treatment with even and uniform treatment with durable effect. We have our own in-house testing facilities and offer a free test of your part. Send a sample and explain your project to us. After testing, you will receive a documented report and we advise you in the best suitable treatment solution.

Europe/International – Send your sample to: – Tantec A/S – Industrivej 6 – 6640 Lunderskov – Denmark

United States of America – Send your sample to: – Tantec EST Inc. – 160 North Brandon Drive – Glendale Heights – IL 60139 – U.S.A.

Wideo: VacuTEC | Maszyna do próżniowej obróbki plazmowej

Medyczna

PLX-intro-plasticcard

Karty plastikowe

FoamTEC

Pianka i kartony

Motoryzacyjna

RotoTEC-small

Elektronika

CableTEC

Kable i rury

BottleTEC-corona-treater

Opakowania

lars tantec

Prosimy zapytać naszego eksperta ds. technologii plazmowania i koronowania już dziś