Przyczepność a obróbka powierzchni tworzyw sztucznych

Obróbka powierzchni tworzyw sztucznych nie jest rzadkością w świecie przemysłowym. Niezliczone tworzywa sztuczne są obrabiane każdego dnia w celu poprawy zwilżalności, co prowadzi do prawidłowej przyczepności farb, atramentów, powłok itp.

Chociaż problem związany z osiągnięciem dobrej jakości przyczepności powłok, klejów, uszczelniaczy i farb w porównaniu z innymi materiałami, które są znane z trudnego przywierania, np. propylenem, trapi inżynierów od lat 50. XX w., kiedy to wszystko się zaczęło.

Problem przyczepności występuje powszechnie w przypadku materiałów, na powierzchniach których występuje niska energia. Przykładami mogą być polietylen o wysokiej gęstości, polipropylen, EPDM i polietylen itp. Ich energia powierzchniowa mieści się w zakresie od dwudziestu dziewięciu do trzydziestu sześciu dyn/cm lub mN/m (miliniuton na metr). Uzyskanie odpowiedniego poziomu przyczepności na materiałach o niskiej energii powierzchniowej, tj. polipropylenie lub polietylenie itp., może czasami być niezwykle trudne z uwagi na ich gładkość. W związku z tym wspomniany problem z przyczepnością prowadzi do odklejania się nadrukowanego atramentu, uniemożliwia przyklejanie się powłok lub farby do powierzchni, a także skutkuje nieudanym klejeniem i słabym uszczelnieniem.

Firma Tantec produkuje kilka rozwiązań do obróbki powierzchni tworzyw sztucznych. Prosimy zapoznać się z listą naszych produktów: maszyn do obróbki plazmowej i koronowej. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy zapewnią Państwu wymaganą pomoc: sales@tantec.com

Branże motoryzacyjna i zajmująca się wyrobami medycznymi są zazwyczaj narażone na problem przyczepności, podobnie jak wiele innych gałęzi przemysłu, w których powleka się tworzywa sztuczne, drukuje się na nich lub poddaje się je innym technikom wiązania. Natomiast ze względu na zwiększone wykorzystanie poliolefiny, obróbka powierzchniowa tworzyw sztucznych staje się coraz trudniejsza. Poliolefina ma niepolarną powierzchnię, czyli powierzchnię, na której występuje niska energia, która nie reaguje na drukowanie, wiązanie, powlekanie lub malowanie itp., chyba że zostanie ona poddana obróbce, która jest szkodliwa dla środowiska i wymaga dużo wysiłku.

RotoTEC-X – maszyna do obróbki tworzyw sztucznych

Nasz przykładowy produkt, RotoTEC-X, oferuje opłacalną metodę obróbki tworzyw sztucznych. Jest to przykład maszyny, która pozwala obrabiać tworzywa sztuczne, takie jak PP, PE, PEEK, ABS, PC, PS i inne. Kliknij tutaj, aby zobaczyć maszynę.

Napięcie powierzchniowe i porównywalna energia powierzchni materiału określają moc wiązania istniejącego między powłoką a samym materiałem. Jeśli ciało stałe wykazuje wysoki poziom energii powierzchniowej w porównaniu do napięcia powierzchniowego cieczy, występować będzie zwiększone przyciąganie molekularne, które zapewni większe zbliżenie do siebie kleju i atramentu lub farby itp., co przełoży się na doskonałą wytrzymałość wiązania. Podobnie, jeśli napięcie powierzchniowe ciała stałego jest niższe niż napięcie powierzchniowe cieczy, siły przyciągania osłabią się, powodując odpychanie powłoki.

Podczas obróbki powierzchni tworzyw sztucznych, producenci często zmagają się z koniecznością zwiększenia poziomu energii występującej na powierzchni, aby przekroczył napięcie powierzchniowe powłoki, atramentu i farby lub kleju, co zwiększy przyciąganie chemiczne. Powoduje to właściwą przyczepność ze względu na lepszą zwilżalność powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, energia powierzchniowa podłoża powinna być o co najmniej 5 mN/m (dyn/cm) większa niż napięcie powierzchniowe kleju, farby, powłoki lub tuszu, które mają zostać naniesione na powierzchnię.

Poprawa przyczepności a obróbka koronowa tworzyw sztucznych

W najlepszym przypadku powierzchnia przeznaczona do wiązania powinna być wolna od kurzu i zwilżalna, czyli powinna występować na niej wysoka energia i powinna ona być czysta, gładka, sucha oraz nieporowata. Dostępnych jest wiele metod zwiększania polaryzacji i energii powierzchniowej tworzyw sztucznych. Należą do nich metody obróbki obejmujące wysoką temperaturę, mokre chemikalia itp., które nie są aż tak przyjazne dla środowiska. Inne metody polegają na obróbce powierzchni tworzyw sztucznych z wykorzystaniem wysokonapięciowej aktywacji powierzchni metodą koronową i plazmową, która jest bardziej przyjazna dla środowiska niż mokre chemikalia i duże płomienie.

Poproś o wycenę

Wideo: Tantec RotoTEC-X | System do obróbki koronowej

Medyczna

PLX-intro-plasticcard

Karty plastikowe

FoamTEC

Pianka i kartony

Motoryzacyjna

RotoTEC-small

Elektronika

CableTEC

Kable i rury

BottleTEC-corona-treater

Opakowania

lars tantec

Prosimy zapytać naszego eksperta ds. technologii plazmowania i koronowania już dziś