Standardowy zespół do obróbki koronowej o arkuszy

Firma Tantec opracowała standardowy system do obróbki koronowej, znany jako SheetTEC, umożliwiający obróbkę powierzchni blach. Obróbka powierzchniowa materiałów bazujących na polimerach ma na celu zwiększenie zwilżalności powierzchni dzięki odprowadzeniu ładunku elektrycznego. Niskie napięcie powierzchniowe podłoża bazującego na polimerach prowadzi często do słabej adhezji farb, klejów i powłok. Aby uzyskać optymalną przyczepność, konieczne jest zwiększenie energii powierzchniowej podłoża do poziomu nieco przekraczającego energię powierzchniową materiału, który ma być stosowany. Obróbka koronowa skutkuje poprawą przyczepności powierzchni.

System SheetTEC można zainstalować jako zespół samodzielny lub,
w połączeniu z przenośnikiem, wbudować go w istniejące linie produkcyjne.

Przedmiotowy zespół, podobnie jak w wszystkie zespoły firmy Tantec, jest bardzo łatwy w obsłudze, konserwacji i instalacji.

Standardowy system SheetTEC umożliwia obróbkę arkuszy o wymiarach do 370×370 mm o grubości do 10 mm. Czas obróbki wynosi zwykle 2–5 sekund, a całkowity czas cyklu wyniesie około 20 sekund.

Firma Tantec ma możliwość dostosowania każdej maszyny do konkretnych wymagań klientów.

Obróbkę koronową arkuszy uważa się za proces przyjazny dla środowiska, który zapewnia dość niskie
zużycie energii.

Mimo że ozon jest generowany jako produkt uboczny wyładowań koronowych, można go łatwo wyeliminować, wykorzystując istniejące układy wylotowe albo specjalnie zbudowany przez firmę Tantec układ neutralizowania ozonu.

Koncepcja ta umożliwia pomyślną obróbkę materiałów takich jak PP, PE, PVC, PVDA, PMMA, PS i innych polimerów nieprzewodzących.

Przedmiotowy sprzęt można zainstalować na liniach produkcyjnych zatwierdzonych przez FDA.

Dla materiałów rolowanych firma Tantec oferuje system FoamTEC

lars tantec

Prosimy zapytać naszego eksperta ds. technologii plazmowania i koronowania już dziś